Toiminnan taloudellinen ja henkilöstöä koskeva tuki

Tukityypit

Kirjanpitopalvelut, verojen optimointi, sijoitusten ja lainojen etsiminen, henkilöstön valinta, tarvittavien asiakirjojen valmistelu.

Tuen suuruus

Yhden yrittäjän kanssa tehtyjen sopimusten mukainen rahoituksen kokonaismäärä ei saa ylittää 50 000 ruplaa yhden kalenterivuoden aikana tai 60 000 ruplaa yhden kalenterivuoden aikana yrittäjille, jotka on koulutettu Murmanskin alueen yrittäjyyden tukikeskuksen järjestämiin koulutusohjelmiin. Murmanskin alueen yrittäjyyden tukikeskuksen tarjoaman tuen määrä riippuu yrittäjän rekisteröinnun ajanjaksosta ja toiminnan tyypistä, jonka hän on valinnut pääasialliseksi ylesivenäläsessä taloudellisen toiminnan luokittimessa.

Tuensaajat

Tukea voi saada Murmanskin alueen alueella rekisteröity ja toimiva yksityinen yrittäjä tai oikeushenkilö.

Yhteystiedot