Oikeudelliset palvelut

Tukityypit

Suullinen, kirjallinen, online-neuvonta, yrittäjien ja järjestöjen oikeuksien suojaaminen, edustaminen yleisen tuomiovallan tuomioistuimissa, kaikkien välimiesten tuomioistuimissa, lainvalvontaelimissä ja muissa valtion elimissä, asiakirjojen oikeudellinen arviointi väitetiedoksiannon, arvostelujen, vastaväitteiden, valitusten ja muiden asiakirjojen laatimiseksi, oikeusjutun asiakirjoihin perehtyminen, kanteiden (vastakanteiden) sekä valitusten laatiminen yleisen toimivallan tuomioistuimille ja välimiesoikeuksille, ja niiden toimittaminen oikeudellisille, sääntely- ja lainvalvontaviranomaisille, vaatimusten, muiden lausuntojen valmistelu ja toimittaminen oikeudellisille, sääntely- ja lainvalvontaviranomaisille, asiakirjojen oikeudellinen tarkastus, sopimusten ja yritysasiakirjojen luonnosten valmistelu, täydellisen asiakirjakokonaisuuden laatiminen oikeushenkilön luomista ja rekisteröintiä varten, kriisin vastaiset ratkaisut, omistusoikeuksien suojaaminen, juridisten palvelujen ulkoistaminen.

Tuen suuruus

Yhden yrittäjän kanssa tehtyjen sopimusten mukainen rahoituksen kokonaismäärä ei saa ylittää 50 000 ruplaa yhden kalenterivuoden aikana tai 60 000 ruplaa yhden kalenterivuoden aikana yrittäjille, jotka on koulutettu Murmanskin alueen yrittäjyyden tukikeskuksen järjestämiin koulutusohjelmiin. Murmanskin alueen yrittäjyyden tukikeskuksen tarjoaman tuen määrä riippuu yrittäjän rekisteröinnun ajanjaksosta ja toiminnan tyypistä, jonka hän on valinnut pääasialliseksi ylesivenäläsessä taloudellisen toiminnan luokittimessa.

Tuensaajat

Tukea voi saada Murmanskin alueen alueella rekisteröity ja toimiva yksityinen yrittäjä tai oikeushenkilö.

Yhteystiedot