Støttetiltak

6 752 Mottaker av statsstøtte
i 2021
6 959 Mottaker av statsstøtte
i 2020

Fant: 35

Anti-krise støtte tiltak

Økonomisk støtte

Konsulentstøtte