Støtte til virksomhets økonomi og personal

Støttetyper  

Regnskapstjenester, skatteoptimalisering, kapitalinnhenting og lån, rekruttering, utarbeidelse av nødvendige dokumenter.

Støttebeløp

Det totale støttebeløpet i henhold til avtaler som er inngått med en entreprenør kan ikke overstige 50 000 rubler i løpet av ett kalenderår, eller 60 000 i løpet av ett kalenderår for den entreprenørene som har blitt opplært i utdanningsprogrammer organisert av Senter for støtte til entreprenørskap i Murmansk-regionen. Støttebeløpet som gis av dette Senteret avhenger av registreringsperiode for entreprenøren og den typen virksomhet som han/hun har valgt i henhold til OKVED.

Støttemottakere

Dette støtte tilbys til enkeltpersonforetak eller juridiske personer som er registrerte og driver virksomhet i Murmansk-regionen.

Kontakter