Juridiske tjenester

Støttetyper

Muntlig, skriftlig og online-konsultasjon, beskyttelse av rettighetene til entreprenører og organisasjoner, representasjon i domstoler med generell jurisdiksjon, voldgiftsdomstoler i alle instanser, rettshåndhevende myndigheter og andre statlige organer, juridisk vurdering av dokumenter for utarbeidelse av kjæremål, anmeldelser, innsigelser, klager og andre dokumenter, kjennskap med rettsmateriell, utarbeidelse av en kjæremål(motkrav) for domstolene med generell jurisdiksjon og voldgiftsdomstoler, anmeldelser, innsigelser, klager og deres framleggelse til rettslige, kontrollerende og rettshåndhevende myndigheter, forberedelse, utarbeidelse av krav og andre uttalelser, deres framleggelse til rettslige, kontrollerende og rettshåndhevende myndigheter, juridisk undersøkelse av dokumenter, utarbeidelse av utkast til avtaler og forretnings dokumenter, utarbeidelse av et komplett sett med dokumenter for institusjoner og registrering av juridiske personer, antikriseavgjørelser, beskyttelse av eiendomsrett, juridisk outsourcing.

Støttebeløp

Det totale støttebeløpet i henhold til avtaler som er inngått med en entreprenør kan ikke overstige 50 000 rubler i løpet av ett kalenderår, eller 60 000 i løpet av ett kalenderår for den entreprenørene som har blitt opplært i utdanningsprogrammer organisert av Senter for støtte til entreprenørskap i Murmansk-regionen. Støttebeløpet som gis av dette Senteret avhenger av registreringsperiode for entreprenøren og den typen virksomhet som han/hun har valgt i henhold til OKVED.

Støttemottakere

Dette støtte tilbys til enkeltpersonforetak eller juridiske personer som er registrerte og driver virksomhet i Murmansk-regionen.

Kontakter