Tjenester innen patentering og lisensiering

Støttetyper

Utarbeidelse av dokumenter, utstedelse av et duplikat av et patent, utvikling av et varemerke, utarbeidelse av dokumenter for fornyelse av en patentperiode, konsultasjoner angående patentering og lisensiering av immaterielle rettigheter, utarbeidelse av dokumenter for utvidelse av en patentperiode, registrering av et varemerke, tjenestemerke og produksjonssted, utarbeidelse av dokumenter for å innføre endringer i et varemerkesertifikat, utarbeidelse av dokumenter for fornyelse av gyldigheten av et varemerkeattest.

Støttebeløp

Det totale støttebeløpet i henhold til avtaler som er inngått med en entreprenør kan ikke overstige 50 000 rubler i løpet av ett kalenderår, eller 60 000 i løpet av ett kalenderår for den entreprenørene som har blitt opplært i utdanningsprogrammer organisert av Senter for støtte til entreprenørskap i Murmansk-regionen. Støttebeløpet som gis av dette Senteret avhenger av registreringsperiode for entreprenøren og den typen virksomhet som han/hun har valgt i henhold til OKVED.

Støttemottakere

Dette støtte tilbys til enkeltpersonforetak eller juridiske personer som er registrerte og driver virksomhet i Murmansk-regionen.

Kontakter