Tjenester innen anbudskonkurranse

Støttetyper

Søk og valg av innkjøp, akkreditering på elektroniske handelsplattformer, endring av registrerings opplysninger på elektroniske handelsplattformer, registrering av ny bruker på elektroniske handelsplattformer.

Støttebeløp

Det totale støttebeløpet i henhold til avtaler som er inngått med en entreprenør kan ikke overstige 50 000 rubler i løpet av ett kalenderår, eller 60 000 i løpet av ett kalenderår for den entreprenørene som har blitt opplært i utdanningsprogrammer organisert av Senter for støtte til entreprenørskap i Murmansk-regionen. Støttebeløpet som gis av dette Senteret avhenger av registreringsperiode for entreprenøren og den typen virksomhet som han/hun har valgt i henhold til OKVED.

Støttemottakere

Dette støtte tilbys til enkeltpersonforetak eller juridiske personer som er registrerte og driver virksomhet i Murmansk-regionen.

Kontakter