«Konsulentstøtte» -seminaret

Beskrivelse

«Konsulentstøtte»-seminarets hovedmål er å informere deltakerne om den nåværende infrastrukturen for konsulentstøtte til små og mellomstore bedrifter.
Seminarets varighet er 1 time.

Støttebeløp

Nye, nåværende og potensielle entreprenører som er interessert i å starte en entreprenørskaps virksomhet (inkludert arbeidsledige, kvinner, studenter, permittert militært personell, personer under 30 år, nåværende entreprenører).

Nettsted

https://бизнес51.рф/programs/6/