Forretning til forretning

VI HJELPER INVESTORER Å FINNE FORRETNINGSPARTNERE I ARKTIS

TjenestefunksjonerFinn leverandører

Ved hjelp av tjenesten "Business to Business" kan innbyggere i RF AZ og "Capital of the Arctic" ASEZ som jobber i Murmansk-regionen, samt andre selskaper, finne leverandører og entreprenører for gjennomføringen av prosjektene deres.

Finn distribusjonskanaler

Ved hjelp av "Business to Business"-tjenesten kan innbyggere i det russiske arktiske og "Capital of the Arctic" ASEZ som arbeider i Murmansk-regionen, samt andre selskaper, finne markeder i regionen og deklarere sine tjenester eller produkter .

Hvem kan gå inn i registrene?

Juridiske enheter og individuelle gründere med status som SMB, samt innbyggere i ASEZ og AZ i Den russiske føderasjonen og gründere som jobber i regionen.

Hvordan det fungerer?Sende søknad
om registrering av et selskap i registeret
1 arbeidsdag

Søknadsbehandling
opptil 3 virkedager
Innføring i
leverandørregisteret/krav
Registeret oppdateres to ganger i måneden
Har du noen spørsmål? Skriv til oss