Taloudellinen tuki pk-yrityksille, jotka harjoittavat toimintaa sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi

Kuvaus

Tuen tarkoituksena on sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi toimivien pk-yritysten kustannusten korvaaminen. Tukea myönnetään kuluvana tilikautena osana kuluvan ja edellisen tilikauden kustannuksia sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen tähtäävien toimien toteuttamiseksi:
1. Tavaroiden tuotantoon, työn suorittamiseen, palvelujen tarjoamiseen liittyvän käyttöomaisuuden hankintaan.
2. Lääketieteellisten laitteiden, proteesien ja ortopedisten tuotteiden sekä teknisten laitteiden, joita voidaan käyttää yksinomaan vammaisuuden ehkäisyyn tai vammaisten kuntouttamiseen (mukaan lukien moottoriajoneuvot) hankintaan.
3. Huonekalujen ja kalusteiden hankintaan.
4. Raaka-aineiden ja apumateriaalien (vaatteet, pakkaukset jne.) hankintaan tavaroiden tuotantoa, työn suorittamista ja palvelujen tarjoamista varten.
5. Viestintäpalvelumaksuihin.
6. Vuokra- ja vastikemaksuihin.

Yhteystiedot