Investointialoitteen käsittelymenettely

 

 Palvelut yhden ikkunan sisällä

  • Tiedotus-ja konsultointiapu sijoittajalle hankkeen toteutuksen kaikissa vaiheissa.
  • Teollisuuden ja rahoituksen ja talouden arviointi (conclusion) hankkeiden.
  • Hankkeiden valtiontukitoimenpiteiden valinta ja konsultointi tukitoimenpiteiden vastaanottamista koskevan asiakirjapaketin valmistelussa.
  • Tonttien, rakennusten ja rakenteiden valinta hankkeisiin sijoittajan vaatimusten mukaisesti.
  • Sijoittajien vuorovaikutuksen koordinointi Murmanskin alueen liittovaltio -, alue-ja kaupunkiviranomaisten kanssa.
  • Neuvottelujen, kokousten, kokousten ja kuulemisten järjestäminen, joiden tarkoituksena on ratkaista hankkeen toteuttamisen aikana ilmeneviä kysymyksiä.
  • Toimien koordinointi luotto-ja rahoituslaitosten, kehityslaitosten, sijoitus-ja riskirahastojen kanssa hankkeiden rahoittamiseksi.
  • Vuorovaikutus resursseja toimittavien organisaatioiden kanssa.
  • Rahoituslähteiden valinta ja konsultointi rahoituslaitoksen asiakirjapaketin valmistelussa

 

Näin haet investointihanketukea?