ARKTISK SONE I DEN RUSSISKE FØDERASJON

Hele det russiske Arktis er den største økonomiske sonen i Russland og verden med ett enkelt skattesett og administrative preferanser

 • ESSENS AV STØTTE

  • fra 50 % til 100 % skattekutt
  • Tomter uten budgivning
  • Fri tollsone
 • MOTTAKERE

  Kommersielle organisasjoner og individuelle gründere

 • TERRITORIUM

  Murmansk-regionen

 • PROSJEKTINVESTERINGSVOLUM

  Fra 1 000 000 ₽ kapitalinvesteringer

ARCTIC BENEFITS KALKULATOR
Beregningene er foreløpige

ТОР «ARKTIS HOVEDSTAD»

Det første arktiske territoriet med avansert sosioøkonomisk utvikling med preferanser, opererer i Fjernøsten

 • ESSENS AV STØTTE

  • fra 50 % til 100 % skattekutt
  • Tomter til fortrinnsrett leie- og innløsningstakst
  • Utenlandsk arbeidskraft uten kvoter
 • MOTTAKERE

  Kommersielle organisasjoner og individuelle gründere

 • TERRITORIUM

  separate territorier i byen Murmansk og Kola-regionen

 • PROSJEKTINVESTERINGSVOLUM

  Fra 500 000 ₽ kapitalinvesteringer