SMB-Korporasjonens opplæringsprogram

Støttemottakere

Nye, nåværende og potensielle entreprenører som er interessert i å starte en entreprenørskaps virksomhet (inkludert arbeidsledige, kvinner, studenter, permittert militært personell, personer under 30 år, nåværende entreprenører).

Støttebeløp

Programmet «Læreboka til entreprenør» er rettet mot opplæring av potensielle og nye entreprenører som vil utvikle en forretningsplan med sikte på å videreføre det utviklede forretningsprosjektet og starte en ny virksomhet (programvarighet: 32 timer).

For å identifisere den mest praktiske forretningsidéen har Korporasjonen utviklet «Generering av forretningsidéen»-modulen.

«Entreprenørskapsskolen»-programmet er ment for å trene nåværende entreprenører som ønsker å utvikle, utvide eller restrukturere virksomheten sin (programvarighet: 32 timer).

I tillegg til opplæringsprogrammer, tilbys det et modulsett med separate utgaver for forskjellige entreprenørskaps områder og eksisterende støtteverktøy for små og mellomstore bedrifter:

  • «Økonomisk støtte»-seminaret
  • «Juridiske aspekter av entreprenørskap og skattesystemet»-seminaret
  • «Kontroll av SMB»-seminaret
  • «Deltakelse i offentlige innkjøp»-seminaret
  • «Økning av arbeidsytelse i SMB. Veltrimmet produksjon»-seminaret
Nettsted

https://бизнес51.рф/programs/

Type støtte
Støttenivå
Sektoren
Støttemottaker