Prosedyre for vurdering av et investeringsinitiativ

 

Registrering av søknaden og overføring til prosjektets utpekte kurator

1 arbeidsdag

Evaluering av investerings- prosjektet I Development Corporation

5 virkedager

Registrering av søknaden av initiativtaker,om nødvendig

5 virkedager

Evaluering av investerings- prosjektet innen

3 virkedager

Sende initiativtaker til utkastet til samarbeidsavtale med Development Corporation

1 arbeidsdag

Initiatoren signerer dokumentet og returnerer det til utviklerfirmaet innen

5 virkedager

Evaluering av investerings- prosjektet av Arbeidsgruppen

10 dager

Send initiativtakeren en liste over kommentarer og forslag,om nødvendig

3 virkedager

Innlevering av prosjektet Til Guvernøren I Murmansk-regionen

1 arbeidsdag

Sende beslutningen til initiativtaker

2 virkedager

Revisjon av initiativet, om nødvendig, og revurdering Av Arbeidsgruppen

maksimalt 30 dager

Gjennomføring av investerings- prosjektet

 

 

 Tjenester som tilbys i et "enkelt vindu"

  1. Informasjon og konsulentbistand til investor i alle faser av prosjektgjennomføringen.
  2. Industri og finansiell og økonomisk evaluering (konklusjon) av prosjekter.
  3. Valg av statlige støttetiltak for prosjekter og rådgivning ved utarbeidelse av en pakke med dokumenter for å motta støttetiltak.
  4. Valg av tomter, bygninger og strukturer for prosjekter i samsvar med kravene til investor.
  5. Koordinering av investorens samspill med FOIV, ROIV og OMSU I Murmansk-regionen.
  6. Organisering av forhandlinger, møter, møter, konsultasjoner rettet mot å løse problemer som oppstår under gjennomføringen av prosjektet.
  7. Koordinering av samhandling med kreditt-og finansinstitusjoner, utviklingsinstitusjoner, investerings-og venturefond for å finansiere prosjekter.
  8. Samhandling med ressurstilbydere organisasjoner.
  9. Valg av finansieringskilder og rådgivning ved utarbeidelse av en pakke med dokumenter til en finansinstitusjon.

 

Hvordan søker jeg om investeringsprosjektstøtte?