Vurdering av russiske regioner av nivået av utvikling av offentlig-privat partnerskap er en årlig vurdering brukes til å fastslå effektiviteten av regionens aktiviteter på feltet, offentlig-privat partnerskap, samt å være en integrert del av den nasjonale vurdering av investering i attraktivitet av fagene i den russiske Føderasjonen, dannet av Direktoratet for Strategiske satsinger.

Verdien av indikatoren "nivået av utvikling av sfæren av offentlig-privat partnerskap i faget av den russiske Føderasjonen" er fastsatt i samsvar med den metode som er godkjent av Departementet for Økonomisk Utvikling i den russiske Føderasjon, basert på vurdering av verdier av dens grunnleggende faktorer:

  • utvikling av institusjonelle forhold i sfæren av offentlig-privat partnerskap;
  • lover og juridisk støtte av sfæren av offentlig-privat partnerskap;
  • erfaring med implementering av offentlig-privat partnerskap i prosjekter.

I 2021 steg Murmansk-regionen i rangeringen med 19 stillinger. Blant 85 regioner I Russland Tok Murmansk-Regionen 4.plass.
Vurdering av nivået av KKP utvikling i Murmansk-regionen