Full copyright på alt innhold som er publisert på nettstedet, med unntak av tilfeller som er spesielt definert nedenfor, er eid av Regjeringen i regionen.

Unntakene er tilfeller av direkte ut på vår hjemmeside informasjon til tredjeparter i forbindelse med som tilhører Regjeringen bare rett av publikasjonen. Alle slike unntak er eksplisitt nevnt i tekster som de forholder seg til.

Alle eksklusive rettigheter til informasjon og materiale som presenteres av våre partnere, som det er en spesiell instruksjon når du legger inn materiale som tilhører sine respektive partnere. For alle å bruke dette materialet må kontakte dem direkte.

Alle materielle brudd av regjeringen i regionen, kan reproduseres i noen media servere på Internett eller på andre media uten noen restriksjoner på volumet og tidspunktet for offentliggjøring. Denne tillatelse gjelder også for Aviser, magasiner, radiostasjoner, TV-kanaler, nettsteder og sider på Internett. Den eneste betingelsen for å skrive og rebroadcasting er en referanse til kilden. Ved kopiering og sending på Internett hyperkobling er obligatorisk.