Patentti-lisenssipalvelut

Tukityypit

Asiakirjojen valmistelu patentin kaksoiskappaleen myöntämistä varten, tavaramerkkien kehitys, asiakirjojen valmistelu patentin voimassaolon palauttamiseksi, immateriaalioikeuksien patentointia ja lisensointia koskevat konsultoinnit, asiakirjojen valmistelu patentin jatkamista varten, tavaramerkin, palvelumerkin ja alkuperämerkinnän rekisteröinti, tavaramerkkitodistuksen muutoksia koskevien asiakirjojen valmistelu, asiakirjojen valmistelu tavaramerkkitodistuksen voimassaolon palauttamiseksi.

Tuen suuruus

Yhden yrittäjän kanssa tehtyjen sopimusten mukainen rahoituksen kokonaismäärä ei saa ylittää 50 000 ruplaa yhden kalenterivuoden aikana tai 60 000 ruplaa yhden kalenterivuoden aikana yrittäjille, jotka on koulutettu Murmanskin alueen yrittäjyyden tukikeskuksen järjestämiin koulutusohjelmiin. Murmanskin alueen yrittäjyyden tukikeskuksen tarjoaman tuen määrä riippuu yrittäjän rekisteröinnun ajanjaksosta ja toiminnan tyypistä, jonka hän on valinnut pääasialliseksi ylesivenäläsessä taloudellisen toiminnan luokittimessa.

Tuensaajat

Tukea voi saada Murmanskin alueen alueella rekisteröity ja toimiva yksityinen yrittäjä tai oikeushenkilö.

Yhteystiedot