Taloudellinen tuki pienille ja keskisuurille yrityksille luotto- ja leasingvelvoitteisiin liittyvien kustannusten korvaamiseksi

Tuensaajat

Taloudellisen tuen tarkoituksena on korvata pk-yrityksille tuotannon nykyaikaistamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.
Pk-yrityksille maksettavan tuen suuruus on:

  • 400 000 ruplaa, kun tuetaan ensimmäisen erän (ennakkomaksun) maksamista pk-yritysten laitteiden leasingsopimuksen solmimisen yhteydessä, mutta enintään 80% ensimmäisestä erästä (ennakkomaksusta) kun tehdään laitteiden leasingsopimuksen solmimisen yhteydessä.
  • Tuettaessa osaa pk-yritysten leasingmaksujen maksamiseen liittyvistä kustannuksista, 300 000 ruplaa, mutta enintään 3/4 Venäjän federaation keskuspankin ohjauskorosta, joka oli voimassa leasing-maksujen tekohetkellä, mutta enintään 70% tosiasiallisesti kuluvana vuonna pk-yrityksen tekemistä leasingmaksujen maksamisen kustannuksista.
  • Tuettaessa osaa pk-yritysten lainojen korkojen maksamiskustannuksista teollisuusrakennusten, rakenteiden, rakennelmien omiin tarpeisiin rakentamiseen (jälleenrakentamiseen) ja (tai) laitteiden hankintaan, mukaan lukien laitteiden asennuskustannukset, tavaroiden tuotannon luomiseksi ja (tai) kehittämiseksi ja (tai) nykyaikaistamiseksi, 300 000 ruplaa, mutta enintään 3/4 Venäjän federaation keskuspankin ohjauskorosta, mutta enintään 70% lainojen tosiasiallisista korkokustannuksista.
Yhteystiedot