Økonomisk støtte til små og mellomstore bedrifter for dekning av kostnader som gjelder kreditt- og leasing forpliktelser

Beskrivelse

Hensikten med å gi økonomisk støtte er å refundere de faktiske kostnadene som har påført SMB for å modernisere produksjonen.

Størrelsen på subsidier for SMB er:

  • Ved subsidiering av SMBs første innbetaling (forskudd) ved inngåelse av en leasingavtale for utstyr — 400 000 rubler, men ikke mer enn 80% av den første innbetaling (forskudd) ved inngåelse av leasingavtale for utstyr.
  • Ved subsidiering av deler av SMBs kostnader for leasinginnbetalinger — 300 000 rubler, men ikke mer enn 3/4 av den russiske sentralbankens nøkkelsats som gjaldt på tidspunktet for SMBs leasinginnbetalinger, men ikke mer enn 70% av kostnadene som faktisk har gjennomført av de små og mellomstore bedriftene for leasinginnbetalinger i inneværende år.
  • Ved subsidiering av deler av SMBs kostnader for innbetaling av lånerenter som har blitt utstedt til SMBs egne behov for bygging (gjenoppbygging) av industribygninger, anlegg, innretninger og (eller) kjøp av utstyr, inkludert kostnader for installasjon av utstyr, for opprettelse og(eller) utvikling og(eller) modernisering av vareproduksjonen — 300 000 rubler, men ikke mer enn 3/4 av den russiske sentralbankens nøkkelsats, men ikke mer enn 70% av SMBs faktiske kostnader for innbetaling av lånerenter.
Kontakter