Økonomisk støtte til små og mellomstore bedrifter som driver med eller planlegger å gjennomføre innovativ virksomhet

Støttemottakere

Små og mellomstore bedrifter som er registrert og implementerer eller planlegger å gjennomføre innovasjonsvirksomhet i Murmansk-regionen

Beskrivelse

Økonomisk støtte gis gjennom tilbudet av innovasjon-verdikuponger basert på resultatene av konkurrerende utvalg. 

En innovasjon-verdikupong leveres i samsvar med et kostnadsoverslag for økonomisk støtte til dekning av følgende kostnader: konsulenttjenester, tjenester for markedsføring og fremming av prosjekt, tjenester innen prosjektering, opprettelse av prototyper, modeller og laboratorieforskning/testing, utdanningstjenester.

Kostnaden for en innovasjon-verdikupong er 500 000 rubler.

Gyldighetsperioden for en innovasjon-verdikupong er 6 (seks) måneder fra datoen for inngåelse av trepartsavtalen.

Kontakter

mribi.ru/innovative-company-support

 

 

Type støtte
Støttenivå
Støttemottaker