Gi garantier for SMBs forpliktelset som følger av kredittavtaler og bankgarantiavtaler

Betingelser

— det samlede beløpet av garantier for en låntaker — opptil 22 000 000 (tjueto millioner) rubler;

— periode — inntil 7 (syv) år;

— betalingsbeløp på garantien i henhold til kredittavtalene er fra 0,5 til 1,5%, avhengig av låneperiode.

Ved inngåelse i en garantiavtale i henhold til kredittavtalene mellom Korporasjon og SMBs Bank, er renten 0,75% per år.

Betalingsbeløpet på garantien i henhold til Bankgarantiavtalene er 1% per år.

Vederlaget for den angitte garantien bestemmes ved å multiplisere volumet (beløpet) av garantien med renten i prosent per år og det estimerte antall dager garantien brukes med det faktiske antall kalenderdager i året (henholdsvis 365 eller 366 dager). Kostnaden for garantien inkluderer merverdiavgift.

For å få en garanti, må du kontakte noen av partnerbankene med en lånesøknad. Banken bestemmer uavhengig av å tiltrekke seg fondet som garantist.

Kontakter