Økonomisk støtte til små og mellomstore bedrifter for løsning av sosiale problemer

Beskrivelse

Hensikten med å gi økonomisk støtte er å refundere de kostnadene som har påført SMB for å løse sosiale problemer. Subsidien gis i inneværende regnskapsår for godtgjørelse av en del av kostnadene for inneværende og tidligere regnskapsår for gjennomføring av aktiviteter som tar sikte på å løse sosiale problemer, for:
1. Anskaffelse av anleggsmidler relatert til produksjon av varer, ytelse av arbeid, levering av tjenester.
2. Anskaffelse av medisinsk utstyr, protetiske og ortopediske produkter så vel som teknisk utstyr, inkludert motorvogner, materialer som utelukkende kan brukes til å forhindre funksjonshemming eller rehabilitering av funksjonshemmede.
3. Anskaffelse av møbler, inventar.
4. Anskaffelse av råvarer og hjelpemidler (arbeidsklær, emballasje, forpakning osv.) for produksjon av varer, ytelse av arbeid og levering av tjenester.
5. Betaling for kommunikasjonstjenester.
6. Betaling for vann, varme og el, inkludert utleie av lokaler.

Kontakter